PR - Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu

Decyzją Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, z dniem 19 sierpnia 2016 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu powołano na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego mł. bryg. Jarosława Zamelczyka, który od 3 sierpnia 2016 r. pełnił obowiązki na w/w stanowisku.
Mł. bryg. Jarosław Zamelczyk, od 2006 roku pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Nowym Tomyślu, by po 10 latach zostać „ZK-I” w Komendzie Miejskiej w Poznaniu.

Pokaz sprzętu firmy MLABS

Dnia 24.08.2016 na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Poznaniu odbyły się pokazy firmy MLABS będące wynikiem organizacji projektu „ Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”. Testowany system ma w przyszłości monitorować pracę wielu pomp podczas dużych zdarzeń np. powodzi czy pożarów. W pokazie brali udział funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz JRG-1.

JRG-7 Zawody wędkarskie

W dniu 20 sierpnia reprezentacja JRG-7 uczestniczyła w trzecich powiatowych zawodach w wędkarstwie spławikowym na zbiorniku wodnym "Ula" w miejscowości Jezierce. Zbiórka drużyn miała miejsce o godzinie 6 rano, po losowaniu i zajęciu stanowisk rozpoczęły się zawody które trwały do godziny 11. Po zważeniu i podsumowaniu zawodów Ratajscy strażacy uzyskali 1985 punktów co dało im w kategorii ogólnej piąte miejsce, natomiast w kategorii PSP pierwszą lokatę.

Obóz MDP w Dymaczewie

Podczas służby 20.08.16r., Zmiana II JRG-9 w Mosinie odwiedziła grupę dzieci na obozie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Dymaczewie. Celem wizyty było omówienie oraz przećwiczenie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ćwiczenia przeprowadzono na kilku stanowiskach, gdzie przy użyciu fantomów ćwiczebnych pozorowano różne scenki medyczne. Uczestnicy obozu zapoznali się również ze sprzęt medyczny będącym na wyposażeniu JRG -9. Omówiono i przećwiczono praktycznie wykorzystanie automatycznego defibrylator „AED”.

Opracowanie: Zm. II

Festyn w Muzeum Etnograficznym

Dnia 20.08.2016 r. w związku z corocznymi obchodami „Święta ziół” na terenie Muzeum Etnograficznego w Poznaniu przy ul. Grobla 25, zastęp SCRW przeprowadził zajęcia edukacyjne dla dzieci. Strażacy zaprezentowali sprzęt znajdujący się na wyposażeniu wozu ratownictwa wodnego, a także przedstawili podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy festynu mogli m.in. dowiedzieć się jak wygląda służba w podziale bojowym oraz samodzielnie spróbować prowadzenia RKO na fantomie.

Pożar ukryty - ul. Fabryczna

W piątkowe popołudnie (19 sierpnia) ok. godz. 12:30, trzy zastępy z JRG-1 zostały zadysponowane do zadymienia w kamienicy przy ul. Fabrycznej. Dym pojawił się w jednym z mieszkań znajdującym się na 1 piętrze. Na miejsc akcji działania zastępów z JRG-1 i SAPSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, oraz sprawdzeniu pomieszczenia przy pomocy kamery termowizyjnej. W wyniku rozpoznania, ustalono, że jest to pożar ukryty, który rozwija się w drewnianej ściance działowej wypełnionej strzechą i tynkiem wapiennym. Materiał palny powodował, że pożar rozwijał się błyskawicznie.

Ewakuacja Nobel Tower

W dniu 19.sierpnia b.r. ok. godz. 09:00 zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno-bojowe z zakresu ewakuacji w budynku Nobel Tower przy ul. Dąbrowskiego 77a.
Ćwiczenie bojowe zakładało pożar na siódmym piętrze oraz odszukanie, ewakuację osoby poszkodowanej i udzielenia jej kpp. Pomieszczenia znajdujące się na siódmej kondygnacji zostały wcześniej specjalnie zadymione, co pozwoliło zwiększyć realizm ćwiczeń
Ćwiczenia miały na celu:
• doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych,
• doskonalenie umiejętności taktyki gaśniczej,

JRG-7 Ćwiczenia z SCH-44

W dniu 18 sierpnia 2016 zmiana III przeprowadziła ćwiczenia dotyczące drabin przystawnych oraz podnośnika hydraulicznego będących na wyposażeniu jednostki. W pierwszej części sprawiono drabinę typu DWD-3/P, która znajduje się na GCBA-Rt 5/32. Druga część zajęć dotyczyła podawania wody na 3 kondygnację wspinalni. W pierwszej fazie wykorzystano suchy pion z SCH-44 i wprowadzono jeden prąd gaśniczy do środka budynku. Następnie linię gaśniczą poprowadzono po elewacji i kontynuowano gaszenie pożaru.

JRG 7 - "Dzień Bezpieczeństwa"

W dniu 17 sierpnia 2016 roku, w ramach współpracy z lokalnymi organizacjami oraz przedsiębiorstwami z obszaru chronionego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 7, przeprowadzono akcję edukacyjną pt. "Dzień Bezpieczeństwa". Przybyłe na zajęcia osoby pogłębiały wiedzę oraz umiejętności z zakresu działań przeciwpożarowych, które na pewno będą bardzo przydatne w sytuacji wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy ale i poza nim.

JRG- 3 Weekend dla słoni

W dniach 13 i 14 sierpnia na terenie Nowego ZOO w Poznaniu odbyła się akcja edukacyjna pod tytułem "Weekend dla Słoni". W niedzielę na jej zakończenie została spalona kość słoniowa jako znak protestu przeciwko handlowi kością słoniową i wsparcie idei ochrony słoni afrykańskich i azjatyckich. Spalone zostały fragmenty ciosów poznańskiego słonia Ninio, które zostały usunięte z przyczyn zdrowotnych. Gościem specjalnym tego wydarzenia był aktor Mateusz Damięcki- zaangażowany działacz na rzecz ochrony przyrody - Ambasador Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Pomoc ZRM

Dnia 13.08.2016 r. ok. godziny 13:20 zastępy z JRG 4 i JRG 5 zostały zadysponowane do bloku przy ul. Grochowskiej, o pomoc poprosiło pogotowie ratunkowe. Chodziło o zniesienie chorego z czwartego piętra budynku, mężczyzna któremu udzielana była pomoc ważył ponad 150 kg. W ZRM znajdowało się dwóch ratowników medycznych, którzy nie poradzili sobie ze zniesieniem tak ciężkiej osoby, uznali, że w chwili przenoszenia pacjenta mogą przeciążyć swoje kręgosłupy, dlatego poprosili o pomoc PSP.

JRG 7 - Ćwiczenia SGRT

W dniu 10 sierpnia br. zmiana I JRG 7, a także zastęp SCRt z JRG 6 brały udział w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa technicznego. Obie jednostki współtworzą Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Technicznego "Poznań 7", w związku z czym regularnie spotykają się na wspólnych szkoleniach.

JRG Nr 7 - ćwiczenia doskonalące SGRT

Tematem szkoleniowym ostatniej służby w JRG Nr 7 było ratownictwo techniczne, współdziałanie zastępów należących do Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego POZNAŃ-7. Zajęcia przeprowadzone na terenie Jednostki dotyczyły stabilizacji, przemieszczania oraz podnoszenia elementów konstrukcji budowlanych. Przećwiczono kilka założeń, wykorzystując m. in. dostępne narzędzia hydrauliki siłowej, podkłady drewniane oraz żuraw przenośny i samojezdny. Porównano możliwości pracy urządzeń hydraulicznych oraz wypróbowano nowe, alternatywne metody ich wykorzystania.

Lanca MK-1000

W dniach 10-11.08.2016r. strażacy z JRG-1 w Poznaniu w ramach zapoznania się z nowo nabytym sprzętem odbyli ćwiczenia z użyciem lancy gaśniczej MK-1000. Sprzęt ten przeznaczony jest w szczególności do gaszenia oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu pożarów wewnętrznych w przestrzeniach zamkniętych, trudno dostępnych, gdzie użycie pod presją czasu tradycyjnego sprzętu gaśniczego jest utrudnione lub niemożliwe. Przy specyfice rejonu operacyjnego JRG 1 /staromiejska zabudowa/ wydaje się być zasadnym zakup przedmiotowego sprzętu.

Dni otwartych strażnic w JRG- 3

W dniu 7 sierpnia 2016 roku teren Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w ramach akcji „Dni otwartych strażnic” odwiedziły dzieci wraz z rodzicami.
Podczas spotkania goście zapoznali się z specjalistycznym sprzętem jakim dysponuje nasza jednostka. Mieli okazję także zapoznać się z specyfiką służby w Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo omawiano zagadnienia związane z profilaktyką pożarową, postępowaniem w sytuacji zagrożeń takich jak pożar, postępowanie z owadami błonkoskrzydłymi czy wypadek drogowy. Nasi goście byli bardzo zainteresowane tym jak wygląda codzienna praca Strażaka.

Pokazy - prezentacja sprzętu Mosiński Klub Żeglarski.

Dnia 03.08.16 r. przeprowadzono pokazy - prezentację sprzętu na terenie przystani żeglarskiej Mosińskiego Klubu Żeglarskiego w Dymaczewie. Pokazy zostały przeprowadzone dwuetapowo dla około 70 uczestników obozu żeglarskiego oraz całej kadry kierowniczej klubu. Pierwsza część odbyła się na lądzie, gdzie mł. kpt Artur Jewstrat przybliżył najmłodszym uczestnikom obozu specyfikę i zaplecze sprzętowe JRG-9. Drugi etap miał na celu współpracę PSP z Ratownikami Wodnymi.

JRG-2 KROO Nobel Tower ul.Dąbrowskiego

W dniach 02, 03 i 04 sierpnia 2016r. zostały przeprowadzone ćwiczenia z zakresu rozpoznania operacyjnego obiektu w budynku Nobel Tower znajdującym się w Poznaniu przy Dąbrowskiego 77. W ćwiczeniach udział brały zastępy GLBA-Rt i GCBA z JRG-2.
Ćwiczenia miały na celu:
- rozpoznanie operacyjne obiektu,
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg dojazdowych,
- rozpoznanie i sprawdzenie dróg ewakuacyjnych;
- sprawdzenie procedur postępowania zagrożeń na terenie obiektu,
- rozpoznanie i sprawdzenie zaopatrzenia wodnego w pobliżu obiektu.

Wizyta Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Marka Jasińskiego w JRG 6 KM PSP w Poznaniu.

05.08.2016 r., z wizytą w Poznaniu przebywał Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Marek Jasiński. Głównym celem wizyty była promocja słuchaczy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej .
Wizyta w Wielkopolsce była jednocześnie okazją do odwiedzenia strażaków pełniących aktualnie służbę w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 6 KM PSP w Poznaniu.
St. bryg. Marek Jasiński, w towarzystwie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. kpt. Andrzeja Bartkowiaka zapoznał się z warunkami służby i specyfiką jednostki.

Opracował:
st. asp. Fiszer Piotr

Strony

Interwencje w dniu: 2016-08-24
Ilość
Pożarów3
Miejscowych zagrożeń11
Alarmów fałszywych7
Razem21

Ostatnie interwencje

2016-08-25 Wypadek w Koninku W dniu 25.08.2016 o godzinie 05.26 zastępy GBA-Rt 2,5/16 i SCRt z JRG-6 oraz GBA-Rt 3/16 z OSP Kamionki zostały zadysponowane do wypadku na drodze ekspresowej S11 na wysokości węzła Koninko. Po... więcej
2016-08-23 JRG-8 WYPADEK W BIEDRUSKU W dniu 22 sierpnia 2016 roku około godziny 8:00 rano do kolizji w miejscowości Biedrusko zadysponowane zostały zastępy GBA 2,5/24 oraz GBA 2/16 z JRG-8. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i... więcej
2016-08-22 Wypadek na ul. Lechickiej W niedzielę, 21-go sierpnia, doszło do bardzo groźnie wyglądającego wypadku na ul. Lechickiej w Poznaniu. W zdarzeniu brały udział pojazdy Mitsubishi Colt oraz Nissan 200 SX. Kierujący pojazdami... więcej
2016-08-20 JRG 7 - pożar w piwnicy W dniu dzisiejszym we wczesnych godzinach porannych, zmiana służbowa nr II została zadysponowana do pożaru piwnicy w jednym z budynków mieszkalnych na osiedlu Lecha. Trzy wozy z ratajskiej Jednostki... więcej
2016-08-20 Drzewo nad drogą W dniu 08.08.2016r., ok. godz. 17.30 zastępy z JRG 9 zostały zadysponowane do sporych rozmiarów drzewa wyrwanego z korzeniami w miejscowości Puszczykowo. Na miejscu znajdował się zastęp z OSP... więcej
2016-08-19 Pożar ukryty - ul. Fabryczna W piątkowe popołudnie (19 sierpnia) ok. godz. 12:30, trzy zastępy z JRG-1 zostały zadysponowane do zadymienia w kamienicy przy ul. Fabrycznej. Dym pojawił się w jednym z mieszkań znajdującym się na 1... więcej
2016-08-16 Pomoc ZRM Dnia 13.08.2016 r. ok. godziny 13:20 zastępy z JRG 4 i JRG 5 zostały zadysponowane do bloku przy ul. Grochowskiej, o pomoc poprosiło pogotowie ratunkowe. Chodziło o zniesienie chorego z czwartego... więcej
2016-08-11 Pożar samochodu osobowego na ulicy Małachowskiego Dnia 10.08.2016 r. około godziny 00:43 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu otrzymało zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na ulicy Stanisława Małachowskiego w Poznaniu. Dyżurny... więcej
2016-08-09 JRG-7 Poszkodowany na balkonie 6 sierpnia 2016 roku około godziny 21 dwa zastępy z JRG-7 zostały zadysponowane do zdarzenia na osiedlu Czecha. Na miejscu znajdował się Zespół Ratownictwa Medycznego, który chciał się dostać do... więcej
2016-08-08 Wypadek karetki. W poniedziałek, 08 sierpnia, ok. godz. 13:00 na skrzyżowaniu ul. Kurpińskiego i Mieszka I-go doszło do kolizji karetki jadącej do akcji z pojazdem dostawczym. W wyniku zdarzenia 4 poszkodowanych (... więcej
2016-08-07 Pożar samochodu W dniu 7.08.2016r. zastęp GCBA z JRG-9 został zadysponowany do pożaru samochodu w miejscowości Borkowice. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano cały samochód objęty ogniem. Działania zastępu... więcej
2016-08-07 JRG 7 - Kolizja W dniu 1 sierpnia br. zastępy GBA-Rt 2,5/25 oraz GCBA-Rt 5/32 zostały zadysponowane do kolizji na skrzyżowaniu ulic Piaśnickiej i Chartowo. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe. W wyniku... więcej
2016-08-06 JRG4- Kolizja Samochodu W dniu 6 sierpnia 2016 r. o godz. 19.50 zastępy GBA z JRG4 oraz GBA z OSP Tarnnowo Podgórne, zadysponowane zostały do kolizji w miejscowości Tarnowo Podgórne . Po przybyciu na miejsce zdarzenia i... więcej
2016-08-05 Wypadek na Hlonda Około godziny 15:40 zastępy GBA Rt, GCBA z JRG-1 zostały zadysponowane na ul. Hlonda do wypadku dwóch samochodów: VW T4 oraz Audi A3. W wyniku uderzenia pojazd Audi dachował i znalazł się na skarpie... więcej
2016-08-03 JRG-7 Akcja DĄB 29 lipca 2016 roku o godzinie 6:12 zastęp SCRt typu Mega City z JRG-7 został zadysponowany do zdarzenia w Dąbrówce na ulicy Poznańskiej. Na miejscu znajdowały się dwa zastępy OSP oraz powalony... więcej
2016-07-31 Wypadek motocyklowy w Żernikach W dniu 31.07.2016r. o godzinie 16:44 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wpłynęło zgłoszenie o wypadku motocykla na rondzie w Żernikach. Na miejsce... więcej
2016-07-30 Płonące samochody W dniu 27 czerwca 2016 roku o godzinie 23:08 zastęp GBA z JRG-3 został zadysponowany do palącego się samochodu na ulicy Małachowskiego w Poznaniu. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że... więcej
2016-07-30 Wypadek - Bukowska 28 W dniu 29 lipca 2016 r. zastępy GCBA i GLBA-Rt z JRG-2 uczestniczyły w zdarzeniu na ul. Bukowskiej 28, gdzie samochód marki BMW wpadł w poślizg, następnie uderzył w słup oświetleniowy i budynek... więcej
2016-07-29 Pożar w kamienicy na ulicy Jana Umińskiego Dnia 28.07.2016 r. około godziny 10:19 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Poznaniu otrzymało zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego na ulicy Jana Umińskiego w Poznaniu. Dyżurny SKKM... więcej
2016-07-26 Łódź - wypadek osobówki. W nocy z 26. na 27.07.16 r. zastępy z JRG-9 dostały wezwanie do wypadku w miejscowości Łódź. W wyniku zderzenia z drzewem z Toyoty wypadł silnik, a sam pojazd stanął w płomieniach. Dzięki szybkiej... więcej
2016-07-25 JRG4- Uwięziony kot w pojemniku na makulaturę Dnia 22.07.2016 roku o godzinie 8.50 zastęp GCBA z JRG 4 został zadysponowany do uwiezionego kota w pojemniku na makulaturę przy ulicy Grodziskiej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia i wykonaniu... więcej
2016-07-22 Wypadek w Biedrusku W dniu 22.07.2016r. zastępy GBA 2,5/24 oraz GBA 2/16 z JRG 8 oraz OSP Promnice zostały zadysponowane przez SKKM Poznań do wypadku na drodze pomiędzy miejscowościami Biedrusko - Radojewo.W wypadku... więcej
2016-07-22 Mosina - otwarcie mieszkania. W dniu 22.07.16 r. zastępy z JRG-9 zostały zadysponowane do otwarcia mieszkania przy ulicy Sowinieckiej w Mosinie. Po dojeździe okazało się, że w mieszkaniu znajduje się kobieta, której udzielono KPP... więcej
2016-07-21 Wypadek na przejściu dla pieszych W dniu 21.07.2016 około godz. 18 zastępy GBA-Rt 2,5/16 i SCRt z JRG-6 oraz OSP Kórnik zostały zadysponowane do wypadku w miejscowości Kórnik. Po dojeździe zastępów JOP na miejsce okazało się, że... więcej
2016-07-19 JRG 7 - Nocny wypadek przy ul. Obodrzyckiej Ostatnia służba II zmiany z JRG Nr 7 była kolejnym pracowitym dniem dla strażaków. W dalszym ciągu realizowaliśmy zgłoszenia związane z usuwaniem skutków ostatnich nawałnic, dysponowano nas do pomocy... więcej
2016-07-18 Wypadek na S11 W dniu 18.07.2016 około godz. 16:45 zastępy GBA-Rt 2,5/16 i SCRt z JRG-6 oraz OSP Kamionki zostały zadysponowane do wypadku na drodze ekspresowej S11 w okolicach węzła Koninko. Po dojeździe zastępów... więcej
2016-07-17 JRG 7 - usuwanie skutków nawałnicy Ostatnia służba zmiany II Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 7 okazała się bardzo pracowitym dniem dla strażaków. Związane było to z usuwaniem skutków nawałnicy, która przeszła nad Poznaniem dzień... więcej
2016-07-16 JRG4- Pożar samochodu Przeźmierowo 16 lipca 2016r. o 11.45 strażacy z JRG 4 w Poznaniu zostali zadysponowani do pożaru samochodu w Przeźmierowie przy ulicy Rynkowej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano palący się cały samochód... więcej
2016-07-15 JRG 7 Rataje po nawałnicy W dniu 14 lipca 2016 roku nad poznańskimi Ratajami przeszła nawałnica z obfitymi opadami deszczu i huraganowym wiatrem. W tym dniu strażacy z tut. Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej pracowali bez... więcej
2016-07-15 JRG 7. Dachowanie na Krzywoustego. 15 lipca br. tuż po godzinie 6 rano zastępy GCBA-Rt oraz SCRt z JRG 7 zostały zadysponowane do wypadku na ul. Krzywoustego w Poznaniu. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że jadący w... więcej
2016-07-12 Wypadek autobusu z samochodem osobowym W dniu 11.07.2016 r. zastępy GBA-Rt 2,5/16, SCRt z JRG6 oraz 2 zastępy z OSP Głuszyna zostały zadysponowane do wypadku w Poznaniu na ul. Głuszyna. Po przybyciu na miejsce zdarzenia JOP stwierdzono... więcej
2016-07-11 JRG 3 - Pożar samochodu W dniu 08.07.2016 r. o godz.11:30 zastępy z JRG-3 oraz OSP Swarzędz i Kobylnica zostały zadysponowane do pożaru samochodu osobowego w Paczkowie. Działania SP polegały na zabezpieczeniu miejsca... więcej