Dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komenda Miejska PSP w Poznaniu uzyskała wsparcie finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania p.n.: „Zakup sorbentów, neutralizatorów oraz środka pianotwórczego przeznaczonych do działań związanych z neutralizacją i likwidacją skażeń chemiczno- ekologicznych środowiska.

W ramach zadania zrealizowano następujące zakupy:
  • Zakup 350 opakowań 20 kilogramowych sorbentu COMPACT SC 20 przeznaczonego do usuwania rozlewów substancji ropopochodnych podczas akcji będących efektem wypadków drogowych oraz awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych na kwotę 22.395,10 zł,
  • Zakup 6.560 l środka /pianotwórczego/ neutralizującego PROTEKTOL SAT-10 do neutralizacji i likwidacji skażeń środowiska naturalnego substancjami ropopochodnymi na kwotę 21.408,56 zł,
  • Zakup 440 l środka /pianotwórczego/ neutralizującego PROTEKTOL SAT-10 do neutralizacji i likwidacji skażeń środowiska naturalnego substancjami ropopochodnymi na kwotę 1450,06 zł,
  • Zakup 150 sztuk Rękawów Sorbentowych RS 3,0/200 przeznaczonych do likwidacji rozlewów ropopochodnych na ciekach i zbiornikach wodnych na kwotę 19.260,00 zł.
Razem na kwotę 64.513, 72 zł dofinansowano w 50%
Kategoria: