Wsparcie finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Komenda Miejska PSP w Poznaniu uzyskała wsparcie finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania p.n.: „Przeciwdziałanie skutkom skażeń chemicznych i ekologicznych przez dokonanie zakupu specjalistycznej armatury wraz z wężami do neutralizacji zagrożeń”
W ramach zadania zrealizowano następujące zakupy:
 
 
 
-                   Zakup 2 sztuk prądownic uniwersalnych TURBOMATIC na kwotę 1.758,66 zł,
-                   Zakup prądownicy wodnej Quadrafog 150 z adapterem piany ciężkiej na kwotę 2.741,34 zł,
-                   Zakup węża ciśnieniowego szybkiego natarcia dla samochodu GBA z JRG 7 wraz z montażem na kwotę 2.706,64 zł,
-                   Zakup węży powlekanych poliester WP 52-20-ŁA - 200szt oraz 50 szt węży powlekanych poliester WP-75-20-ŁA na kwotę 42.639, 50 zł,
-                   Zakup 12 szt pożarniczych węży ssawnych PCV typ 110-2500/ŁA na kwotę 3.107, 28 zł,
-                   Zakup 6 szt prądownic uniwersalnych TURBOJET na kwotę 7.704, 00zł.
 
Razem na kwotę 60.657, 42 zł – dofinansowanie z GFOŚiGW w Poznaniu w kwocie
30.000,00 zł.
Kategoria: