Ogłoszenie o zawarciu umowy - wykonanie usługi sprzątania

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
61-764 Poznań, ul. Wolnica 1
woj. wielkopolskie, tel. (061) 82 15 300, fax. (061) 82 15 402
 
 
Miejsce realizacji:
Poznań.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
mł. bryg. Witold Rewers – Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
tel. (061) 82 15 300; e-mail: strazpozarna@kmpsp.poznan.pl
Określenie przedmiotu zamówienia:
„Wykonanie usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Oferta najkorzystniejsza spełniająca wymagania SIWZ.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
ALKOM Firma Handlowo – Usługowa
ul. Falista 6/1
61-249 Poznań
Kategoria: