KM PSP w Poznaniu poszukuje kandydata na stanowisko - specjalisty ds. techniczno-logistycznych

Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
 
Komendant Miejski
Poszukuje kandydata na stanowisko
Specjalisty ds. techniczno-logistycznych
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Poznań
Główne obowiązki:
    planowanie potrzeb materiałowo – technicznych w zakresie napraw pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalistycznego oraz bieżącego utrzymania obiektów KM PSP w Poznaniu,
    sporządzanie zamówień do poddostawców oraz odpowiedzialność za ich prawidłową i terminową realizację,
    kontrola merytoryczna faktur wystawionych przez poddostawców,
    logistyczna kontrola kosztów,
    prowadzenie bieżących analiz stanu technicznego eksploatowanych pojazdów, sprzętu silnikowego i specjalistycznego oraz nadzór nad prowadzeniem okresowych badań, konserwacji i legalizacji.
    przygotowywanie umów i porozumień z zakresu gospodarki technicznej z firmami zewnętrznymi na stałą konserwację, legalizację i przeglądy sprzętu oraz nadzór nad ich realizacją,
    zarządzanie zespołem pracowników.
 
Wykształcenie:co najmniej średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne lub logistyczne.
Wymagania niezbędne:
    znajomość zagadnień technicznych i budowlanych,
    ogólna wiedza techniczna w zakresie instalacji budynkowych,
    bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
    dobra organizacja pracy,
    rzetelność i dokładność,
    prawo jazdy kategorii B.
 
Wymagania dodatkowe:
-obsługa urządzeń multimedialnych
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
- życiorys oraz list motywacyjny
Dokumenty należy przesłać do dnia 26 marca 2007r. w sekretariacie Komendy pokój 201, na adres pocztowy lub e-mail kadry@kmpsp.poznan.pl :
 
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
ul. Wolnica 1
61-764 Poznań
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy-specjalista
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe infornacje-tel.061-8215481 do 482 lub 061-8215-440
 
 
Kategoria: