Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko specjalista ds. kwatermistrzowsko-magazynowych

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydata na stanowisko specjalista ds. kwatermistrzowsko-magazynowych

Komendant Miejski
Poszukuje kandydata na stanowisko
Specjalista ds. kwatermistrzowsko-magazynowych
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Poznań-Wydział Kwatermistrzowski.
Główne obowiązki:
- prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej,
- prowadzenie ewidencji wyposażenia strażaków w umundurowanie, odzież specjalną,
- planowanie potrzeb w zakresie wyposażenia strażaków,
- dokonywanie wymiany wyposażenia i umundurowania strażaków,
- sporządzanie sprawozdań z działalności magazynowej oraz wyposażenia strażaków,
- udział w zakupach wyposażenia oraz zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń w ramach Komendy Miejskiej,
- zabezpieczenie w materiały biurowe komórki organizacyjne Komendy Miejskiej .
Wykształcenie: co najmniej średnie (preferowane logistyczne).
Wymagania niezbędne:
- znajomość programów komputerowych MS Office,
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
- umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
- prawo jazdy min. kategorii B,
- umiejętność organizacji pracy własnej,
- wysoka kultura osobista.
Wymagania dodatkowe:
- preferowana znajomość obsługi programów w zakresie gospodarki magazynowej,
- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończenie przydatnych na stanowisku kursów itp.
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- życiorys oraz list motywacyjny,
- mile widziane referencje.
Dokumenty należy składać lub przesłać do 28 grudnia 2007r. na adres kadry(at)kmpsp.poznan.pl : lub
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wolnica 1
61-764 Poznań
pok. 201
z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy-specjalista ds. kwatermistrzowsko-magazynowych.”
Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rekrutacji. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje tel.(0-61) 8215-460 lub 461
Kategoria: