Kurs w zakresie pierwszej pomocy medycznej

W dniach 19 - 28 listopada br. strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu uczestniczyli w obowiązkowym specjalistycznym kursie z zakresu pierwszej pomocy medycznej.

Celem szkolenia było przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania poszkodowanym pierwszej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi jednostek ochrony zdrowia.
Kurs przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP programem szkolenia z dnia 5 lipca 2004 roku.
Zajęcia odbywały na sali szkoleniowej Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KM przy ul. Bobrzańskiej 6 w Poznaniu. Uczestniczyło w nich 14 funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach ratowniczo – gaśniczych oraz wydziałach Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.
Kurs zakończył się egzaminem składającym się z części teoretycznej i części praktycznej. Wszyscy strażacy zdali egzamin na ocenę pozytywną.
Dodatkowo komisja egzaminacyjna wyróżniła trzy osoby:
mł. bryg. Sławomira Zdrenkę z JRG Nr 1,
mł. bryg. Arkadiusza Surdyka z JRG Nr 7.

Opracował: Jacek Orlikowski
Foto: Maciej Węckowski

Kategoria: