Obchody Dnia Strażaka

Tegoroczne uroczystości Dnia Strażaka rozpoczęły się 4 maja od Mszy Świętej w intencji wszystkich będących w służbie, żyjących i zmarłych strażaków jednostek zawodowych i ochotniczych oraz pracowników cywilnych, którzy służyli i służą swym powołaniem bliźnim.

Uroczystość wręczania odznaczeń, wyróżnień i wyższych stopni odbyła się 6 maja w strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Poznaniu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Zastępca Prezydenta Miasta Poznania – Tomasz Kayser, Starosta Poznański – Jan Grabkowski, Wielkopolski Komendant Wojewódzki st.bryg. Wojciech Mendelak, Komendant Miejski Policji mł.insp. Zbigniew Hultajski, Prezes Zarządu Powiatowego OSP, druhowie oraz działacze z innych jednostek.

Po raz kolejny zostały przyznane zostały nagrody „Poznański Strażak Roku. Wśród funkcjonariuszy Komendy Miejskiej nominowanych do nagrody zostało 6 funkcjonariuszy. Tytuł Strażaka Roku otrzymał asp. sztab. Mirosław Skarbiński.

Prezydent Miasta Poznania na wniosek Komisji konkursowej przyznał nagrodę dla najlepszego strażaka Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Poznania.

Do nagrody nominowanych zostało 3 druhów. Najlepszym strażakiem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Poznania został Druh Leszek Pozorski OSP Poznań - Krzesiny

Starosta Poznański przyznał nagrodę „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego”.

Wśród funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nominowanych do nagrody zostało 2 strażaków. Nagrodę Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego otrzymał mł.asp. Dariusz Lipczyński JRG-8

Wśród członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających w powiecie poznańskim wybrano „Strażaka Roku Powiatu Poznańskiego”. Został nim druh Ireneusz Kujawa.

Podczas uroczystości Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Wojciech Mendelak  oraz Komendant Miejski PSP st. kpt. Tomasz Antuszewski wręczyli funkcjonariuszom odznaki, medale oraz nominacje na  wyższe stopnie służbowe. Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł.bryg.Witold Rewers, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 4 asp.sztab.Jezierski Dariusz, ogn.Opałka Mirosław z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 5 oraz ogn.Kurzawa Sławomir z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Poznaniu.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadało jeden Medal Złoty, cztery Medale Srebrne i dziesięć Medali Brązowych „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerów Państwowej Straży Pożarnej otrzymało sześciu funkcjonariuszy. W korpusie aspirantów PSP awansowanych zostało osiemnastu funkcjonariuszy, natomiast w korpusie podoficerskim 36. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dekretami nominacyjnymi nadał również wyższe stopnie służbowe starszego strażaka trzydziestu czterem strażakom Komendy Miejskiej PSP.

Po uroczystości Komendant Miejski PSP zaprosił wszystkich zgromadzonych do zwiedzania obiektu strażnicy JRG 2, wystaw prac plastycznych dzieci, wykonanych na konkurs „112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie” oraz na tradycyjną grochówkę.

 Zdjęcia z obchodów można obejrzeć w galerii /kliknij aby otworzyć/

opracowała: Małgorzata Plaskota

Kategoria: