Wsparcie finansowe z Gminnnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

     Komenda Miejska PSP w Poznaniu uzyskała wsparcie finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania p.n.: Zakup sorbentów, neutralizatorów oraz środka pianotwórczego przeznaczonych do działań związanych z neutralizacją i likwidacją skażeń chemiczno-ekologicznych środowiska naturalnego.
W ramach zadania zrealizowano:
- zakup 10.000 kilogramówśrodka pianotwórczego ROTOR M 3% na kwotę 39.055,00 zł
- zakup 1.000 kg Sorbentu Damsorb na kwotę 2.621,50 zł,
łącznie zakupy na kwotę 41.676,50 zł. Dofinansowano ze środków GFOŚiGW w 50% tj. 20.000,00 zł
Kategoria: