X Jubileuszowe Mistrzostwa Strażaków w Piłce Nożnej

X Jubileuszowe Mistrzostwa Strażaków
w Piłce Nożnej

 

W dniu 04 września 2008  roku na kompleksie sportowym Zespołu Szkół z oddziałami Sportowymi nr 2 w Poznaniu przy ul. Armii Poznań odbyły się X Jubileuszowe Mistrzostwa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w Piłce Nożnej.
W turnieju uczestniczyło 8 drużyn reprezentujących Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz reprezentacja złożona z funkcjonariuszy systemu codziennego.  Klasyfikacja końcowa mistrzostw przedstawia się następująco:

1 miejsce – Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 1,
2 miejsce – Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 2,
3 miejsce – Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 8,

4 miejsce – Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 5,

Najwszechstronniejszym piłkarzem turnieju uznany został  str. Bartosz Makowski z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, a najlepszym bramkarzem okazał się str. Bogumił Baranowski także z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1.

Pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe najlepszym drużynom i zawodnikom wręczył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Witold Rewers wraz z Zastępcą Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Jerzy Ranecki.

Zawody przeprowadzono w miłej i koleżeńskiej atmosferze lecz bardzo sportowej rywalizacji.


Gratulacje!!!
 

 
 Zdobywcy pierwszego miejsca – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1
 

Zdobywcy drugiego miejsca – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

 

 

Zdobywcy trzeciego miejsca – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8


 

Zdobywca tytułu „Najlepszy bramkarz” – str. Bogumił Baranowski z JRG 1Zdobywca tytułu „Najlepszy piłkarz” – str. Bartosz Makowski z JRG 1

 

Opracowała: mł. kpt. Lucyna Rudzińska
Kategoria: