Kurs w zakresie obsługi Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego

Mając na uwadze właściwe przygotowanie strażaków naszej Komendy do działań ratowniczych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, a także chęć podnoszenia własnych kwalifikacji, w dniach 2 – 3 września 2008 roku na sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 4 przy ul. Hetmańskiej 82 w Poznaniu zorganizowano kurs z zakresu właściwego i bezpiecznego użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego oraz resuscytacji krążeniowo - oddechowej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
Kurs przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
W zajęciach wzięło udział 27 strażaków pełniących na co dzień służbę w JRG Nr 4 KM PSP w Poznaniu.
Zdobyte podczas szkolenia umiejętności pozwolą na odpowiednie stosowanie podstawowych zabiegów resuscytacji z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego znajdującego się na wyposażeniu JRG Nr 4.
Kurs zakończył się rozdaniem uczestnikom certyfikatów uprawniających do obsługi AED.

Opracował:
Wydział Operacyjno - Szkoleniowy

Kategoria: