Szkolenie doskonalące na terenie JRG Nr 6

W dniu 8 września 2008 roku na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 6 przy ul. Rudzkiej 1 w Poznaniu bryg. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu przeprowadził szkolenie doskonalące dla dowódców i zastępców dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych.
Podczas szkolenia omówił oraz dokonał analizy dwóch charakterystycznych akcji ratowniczych:
a) rozszczelnienie butli z chlorem w przedsiębiorstwie wodociągowym „Aquanet” (zdarzenie miało miejsce w dniu 6 czerwca br. przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu),
b) wypadek kolejowy z wyciekiem płynnej siarki (zdarzenie miało miejsce na szlaku kolejowym Poznań – Wschód w dniu 28 czerwca br. w Kobylnicy).
Kolejnym tematem szkolenia była analiza wybranych przepisów prawnych.
Omówiono:
a) Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
b) Ustawę z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.
c) Ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
d) Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
W dalszej części szkolenia bryg. Jerzy Ranecki przedstawił zastosowanie i możliwości taktyczne oraz specjalistyczne wyposażenie ciężkiego samochodu ratownictwa chemiczno – ekologicznego oraz ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego.
W szkoleniu poza dowódcami i zastępcami dowódców JRG wzięli udział także Naczelnik oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego.

Opracował:
Wydział Operacyjno - Szkoleniowy
Kategoria: