VI Pływackie Mistrzostwa Strażaków PSP i OSP m. Poznania i Powiatu Poznańskiego

W dniu 11 września 2008 r. na pływalni krytej przy ul. Chwiałkowskiego 34 w Poznaniu odbyły się VI Pływackie Mistrzostwa Strażaków PSP i OSP Powiatu Poznańskiego i miasta Poznania.
W zawodach wzięło udział blisko 100 zawodników z siedmiu Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych i Wydziałów Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu poznańskiego i m. Poznania.
Przeprowadzonych zostało 6 konkurencji pływackich.
Cztery indywidualne:
- 100 m stylem dowolnym,
- 100 m stylem zmiennym,
- 50 m stylem dowolnym,
- 50 m stylem klasycznym,
oraz dwie sztafety:
- 4 x 50 m stylem dowolnym,
- 4 x 50 m stylem klasycznym.

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:

KLASYFIKACJA "PSP"

100 m stylem dowolnym
1. Michał Kucierski – Wydział Operacyjno – Szkoleniowy,
2. Bartosz Miński – JRG Nr 6,
3. Roman Bochna – JRG Nr 7.


100 m stylem zmiennym

1. Jacek Orlikowski – Wydział Operacyjno – Szkoleniowy,
2. Wojciech Andrzejewski – JRG Nr 4,
3. Tomasz Osiński – JRG Nr 4.


50 m stylem dowolnym

1. Tomasz Romaniuk – JRG Nr 1,
2. Michał Godawa – JRG Nr 8,
3. Przemysław Anglard – JRG Nr 2.


50 m stylem klasycznym

1. Przemysław Waraczewski – SA PSP,
2. Marcin Szulc – JRG Nr 4,
3. Wojciech Kuzak – JRG Nr 1.


4x50 m stylem klasycznym

1. Wydział Operacyjno - Szkoleniowy,
2. JRG Nr 4,
3. JRG Nr 8.


4x50 m stylem dowolnym

1. JRG Nr 4,
2. Wydział Operacyjno - Szkoleniowy,
3. JRG Nr 1.

KLASYFIKACJA "OSP"
100 m stylem dowolnym
1. Marcin Wojciechowicz – Gmina Poznań,
2. Jacek Okołów – Gmina Czerwonak,
3. Maciej Święcichowski – Gmina Czerwonak.

50 m stylem dowolnym
1. Aleksander Kościański – Gmina Poznań,
2. Olgierd Szulc – Gmina Suchy Las,
3. Sebastian Tynecki – Gmina Czerwonak.

50 m stylem klasycznym
1. Mateusz Jankowski – Gmina Poznań,
2. Paweł Taberski – Gmina Czerwonak,
3. Ireneusz Kujawa – Gmina Czerwonak.

4x50 m stylem klasycznym
1. Gmina Czerwonak,
2. Gmina Kórnik,
3. Gmina Luboń.

4x50 m stylem dowolnym
1. Gmina Poznań
2. Gmina Czerwonak
3. Gmina Kórnik

Pamiątkowe medale, puchary i dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe najlepszym zawodnikom wręczyli: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Witold Rewers, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Paweł Kurosz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Dariusz Piechocki.
Patronat nad  imprezą objął Starosta Poznański Jan Grabkowski, który dokonał uroczystego otwarcia zawodów.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników oraz sportowej postawy.

Opracował:
Wydział Operacyjno - Szkoleniowy

Kategoria: