Podsumowanie akcji krwiodawstwa Dzień Ratownictwa

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
„STRAŻAK”
przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
                ul. Wolnica 1, 61-764 Poznań; tel (061) 821 54 61 fax (061) 821 54 66
 
 „Dzień RATOWNICTWA” połączony z akcją oddawania krwi po raz kolejny odbył się na terenie Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej imienia PCK przy ul. Mostowej 6 w Poznaniu w dniu 15 października. Do udziału w imprezie zaproszono oprócz strażaków i ratowników medycznych uczniów klas III poznańskich szkół średnich.
W ramach imprezy zorganizowano:
- prezentację szkoły wraz z salami i specjalistycznym sprzętem ratowniczym,
- pokaz ratownictwa z pozorowanym wypadkiem drogowych organizowany przy współudziale ratowników medycznych i strażaków,
 - pokaz języka migowego;
- prezentację sprzętu ratownictwa drogowego znajdującego się na wyposażeniu straży pożarnej,
- ćwiczenia praktyczne sprawdzające umiejętności trzecioklasistów w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.
 Ponadto wszyscy chętni wspólnie ze strażakami mieli okazję oddać honorowo krew. Organizacja tego typu przedsięwzięcia w zakresie integracji społecznej strażaków, ratowników medycznych i środowiska poznańskich szkół średnich pozwoli na propagowanie szeroko rozumianego ratownictwa a przeprowadzona wspólna akcja krwiodawstwa pokazuje, że służby ratownicze rozpowszechniają i czynnie uczestniczą w tak szczytnej idei, jaką jest honorowe oddawanie krwi. W imprezie uczestniczyło 150 słuchaczy ze szkoły ratowników medycznych, 10 strażaków oraz około 200 trzecioklasistów z poznańskich szkół średnich. W akcji krew oddało 35 ratowników /strażaków oraz  słuchaczy Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej/ . W efekcie  zebrano 15,750 litra krwi.

 

Kategoria: