Uroczyste pożagnanie bryg. A Międzybrodzkiego przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne        W dniu 30 września br w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1, w obecności kadry kierowniczej Komendy Miejskiej, pracowników oraz zmiany służbowej JRG 1 odbyło się uroczyste pożegnanie przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne bryg. inż. Andrzeja Międzybrodzkiego - wieloletniego Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego.
        Z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu – mł. bryg. dr inż. Witolda Rewersa oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego bryg. dr inż. Jerzego Raneckiego Szanowny Jubilat otrzymał okolicznościowy list gratulacyjny wraz z upominkiem od kolegów i koleżanek. Spotkanie było  nie tylko okazją do pożegnania ale i powitania   w gronie kadry kierowniczej następców bryg. Andrzeja Międzybrodzkiego. Nowym Naczelnikiem Wydziału został dotychczasowy zastępca st. kpt. mgr Michał Szymaniak,  a  zastępcą kpt. inż. Dariusz Monarcha. Były gratulacje, kwiaty i życzenia a także pamiątkowe zdjęcia. 
       Bryg inż. Andrzej Międzybrodzki to funkcjonariusz o ponad 35-letnim stażu służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Pełnił ją na różnych odcinkach, zawsze uzyskując dobre wyniki. Pierwsze kroki stawiał w podziale bojowym. Łącząc służbę z nauką ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa , a następnie studia na inżynierskie w SGSP. Przez kilka lat był specjalistą ds. pożarowych UAM im. A. Mickiewicza w Poznaniu.                Od momentu powstania PSP podjął służbę w Wydziale Prewencji, przechodząc wszystkie szczeble kierownicze  w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym Komendy Miejskiej w Poznaniu. Za swoją służbę wyróżniony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi , Srebrną Odznaką „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” i wieloma pochwałami Komendanta Miejskiego PSP.Kategoria: