Spotkanie Honorowych Dawców Krwi z Prezydentem Poznania

„Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie dać drugiemu”

W dniu 24 listopada w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się uroczyste spotkanie Władz Miasta z członkami Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża działających w mieście Poznaniu.

Spotkanie odbyło się z okazji 50 –lecia ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK, w ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Podczas uroczystości krwiodawcom wręczono drobne upominki oraz listy z podziękowaniem za godną naśladowania postawę – honorowe oddawanie krwi oraz za aktywny udział w działaniach podejmowanych przez Kluby HDK.

 Klub Honorowych Dawców „STRAŻAK” przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu reprezentowali: Prezes Klubu -Grzegorz Banaszak oraz angażujący się w działalność klubu członkowie - Maria Strarzak, Halina Dylańska, Jarosław Bobyk i Leszek Walczak.


Kategoria: