Ćwiczenia JRG 4 na terenie szpitala w Puszczykowie

         W dniach 13,14,20.01.2009 przeprowadzono zgodnie z miesięcznym planem szkolenia JRG-4 ćwiczenia na terenie Szpitala w Puszczykowie . W zajęciach poza strażakami JRG-4 udział wzięli również strażacy z JRG-6 (Mosina) i OSP Mosina . Celem zajęć było zapoznanie się ze specyfiką obiektu szpitala, a w szczególności drogami dojazdu do obiektu, możliwościami rozstawienia drabiny mechanicznej wokół obiektu, nowym oddziałem ratunkowym, jak również możliwościami prowadzenia ewakuacji wewnątrz budynku . Omówiono plany przebudowy lądowiska i przeprowadzono krótkie szkolenie dla ordynatorów , kierownictwa szpitala z zakresu postępowania na wypadek powstania pożaru. Fot. Z.Barłóg,R.Kukułka

Kategoria: