Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego

     W dniu 20 stycznia 2009 roku o godzinie 11.00, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, w którym uczestniczył Zastępca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Jerzy Ranecki.

Plan posiedzenia był następujący:

- przedstawienie informacji na temat utrzymania dróg i budynków w okresie zimowym przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

- przedstawienie informacji dotyczącej wniosków, które wpłynęły do Starosty Poznańskiego, w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogtach Powiatu Poznańskiego

- przyjęcie przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego sprawozdania z prac Komisji w roku 2008,

- przyjęcie przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego planu pracy na rok 2009,

- przedstawienie budżetu powiatu poznańskiego na rok 2009 w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

- przedstawienie informacji dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu,

- wolne głosy i wnioski.

     W tym samym dniu, o godzinie 13.00 odbyło się także posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego, w którym Zastępca Komendanta Miejskiego PSP   bryg. Jerzy Ranecki również uczestniczył.

Plan posiedzenia przedstawiał się następująco:

- przedstawienie projektu Planu Reagowania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego,

- dyskusja i stanowisko Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego w sprawie Planu Reagowania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego,

- propozycje planu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego na rok 2009.

Kategoria: