Spotkanie w WZKiB UM Poznania w sprawie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego

         W dniu 4 lutego 2009 r. w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania odbyło się spotkanie w celu wypracowania dalszej koncepcji rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta. W spotkaniu uczestniczył Komendant Miejski PSP w Poznaniu mł. bryg. Witold Rewers.
          Poruszane tematy obejmowały stan istniejący systemu monitoringu, jak i etapy realizacji poszczególnych przedsięwzięć mających na celu rozbudowę przedmiotowego systemu.
       W ramach systemu monitoringu wizyjnego powstaje wydzielona podsieć dla poszczególnych służb ratowniczych miasta Poznania, zapewniająca cyfrową transmisję danych i głosu. Na bazie takiej transmisji umożliwiony został rozwój teleinformatyczny służb, dzięki któremu wdrożone zostaną m.in. nowoczesne systemy alarmowania i dysponowania Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (w przypadku PSP).
          Na dzień dzisiejszy realizowane są przyłącza do sieci cyfrowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, nr 5 oraz budynku KM PSP przy ul. Wolnica 1. Miejskie Stanowisko Kierowania przy ul. Bobrzańskiej takim łączem już dysponuje.
          Ponadto na spotkaniu omówiono szczegóły uruchomienia testów dla KM PSP w Poznaniu, cyfrowej łączności radiowej TETRA, która zacznie w najbliższym czasie funkcjonować.na okres kilku miesięcy.
          
Kategoria: