Narada służbowa podsumowująca działalność Komendy Miejskiej w 2008 roku

W dniu 11 lutego br. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 odbyła się narada służbowa podsumowująca działalność Komendy Miejskiej za 2008 r.

Komendant Miejski mł.bryg. Witold Rewers oraz Zastępca Komendanta Miejskiego bryg. Jerzy Ranecki przedstawili informację z realizacji zadań przez podległe komórki organizacyjne w 2008 r. oraz cele główne na 2009 r. Szczegółową działalność Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych zreferowali Dowódcy JRG. Ważnym elementem narady były wystąpienia zaproszonych gości, którzy pozytywnie ocenili współpracę podległych im służb z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

W naradzie uczestniczyli kierujący komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej, przedstawiciele związków zawodowych działających w Komendzie oraz zaproszeni goście:

Starosta Poznański Jan Grabkowski

Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Lech Janiak

Zastępca Komendanta SA PSP w Poznaniu bryg. Piotr Guzewski

Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych bryg. Paweł Smolarek

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu nadkom. Tomasz Trawiński

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Ryszard Urbański

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Paweł Kurosz

Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Witold Draber.

Ponadto w trakcie narady nastąpiło wręczenie aktów powołania i mianowania na stanowiska służbowe tj.

Z dniem 11 lutego br. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu st.bryg. Marka Geislera.

Z dniem 11 lutego br. Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mianował na stanowisko Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Poznaniu bryg. Sławomira Zdrenkę.

Z dniem 11 lutego br. Komendant Miejski PSP w Poznaniu mianował na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 mł.kpt. Przemysława Dornę.

 


opracował:
kpt. Maciej Brzeziński

zdjęcia:
Małgorzata Plaskota

Kategoria: