Szkolenie doskonalące dla Dowódców i Zastępców Dowódców JRG

W dniu 27 lutego 2009 roku w obiekcie Komendy Miejskiej PSP przy ul. Bobrzańskiej 6 w Poznaniu odbyła się narada szkoleniowa dla Dowódców i Zastępców Dowódców Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych.
Otwarcia szkolenia dokonał Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu bryg. Jerzy Ranecki.
Tematyka szkolenia obejmowała m.in. prezentację z pobytu wielkopolskich strażaków w Wuppertalen (Niemcy), którą poprowadził mł. asp. Waldemar Prus z JRG Nr 2, zagadnienia dotyczące dekontaminacji, które szczegółowo objaśniał Dowódca JRG Nr 6 kpt. Mirosław Hoffman oraz kwestie dotyczące odbioru nowo wybudowanego, największego w Poznaniu, Centrum Handlowego „Galeria Malta”, które omówił Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego st. kpt. Michał Szymaniak.
Podsumowania szkolenia dokonał Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu bryg. Jerzy Ranecki.
W naradzie szkoleniowej uczestniczyli również strażacy Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego:  Zastępca Naczelnika Wydziału mł. kpt. Jacek Orlikowski, Kierownik Sekcji Operacyjnej kpt. Lucyna Rudzińska oraz Dyżurni i Zastępcy Dyżurnych Operacyjnych Miasta Miejskiego Stanowiska Kierowania KM PSP w Poznaniu.

Opracował:
Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Kategoria: