Szkolenie doskonalące w zakresie obsługi SWD ST

W dniach 9 – 11 marca 2009 roku na sali szkoleniowej Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP przy ul. Bobrzańskiej 6 w Poznaniu odbyło się szkolenie doskonalące w zakresie obsługi programu SWD ST.
W szkoleniu wzięli udział dowódcy zmian, dowódcy sekcji i zastępu (w sumie 127 strażaków).
Zajęcia szkoleniowe obejmowały przede wszystkim kompleksową obsługę aplikacji ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego sporządzania informacji ze zdarzeń.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez Kierownika Sekcji Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego kpt. Lucynę Rudzińska oraz Dyżurnego Operacyjnego Miasta Miejskiego Stanowiska Kierowania st. kpt. Bartosza Mańczaka.

Opracował:
Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Kategoria: