PK - Narada służbowa podsumowująca działalność Komendy Miejskiej za I półrocze 2009r.

W dniu 14 lipca br. o godz 9:00 w strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 na os. B.Chrobrego 122 w Poznaniu odbyła się narada służbowa poświęcona podsumowaniu działalności Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu za I półrocze 2009r. Podczas narady omówiono także  plan działania na II-gie półrocze 2009r. Narada miała charakter sprawozdawczy, ze szczególnym naciskiem na wskazanie problemów powstałych
w czasie realizacji zadań.

W naradzie udział wzięli:
- Komendant Miejski bryg.- Witold Rewers
- Zastępca Komendanta – st.bryg. Marek Geisler
- przedstawiciel Związków Zawodowych NSZZ Pracowników Pożarnictwa – mł.kpt. Robert Natunewicz
oraz kierujący komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.
Kierownicy komórek organizacyjnych przedstawili informację o działalności JRG, wydziałów, bilans działań ratowniczo-gaśniczych oraz potrzeby na kolejne półrocze. Po zakończeniu wystąpień podsumowania działalności komendy dokonali Komendanci: bryg. Witold Rewers oraz  st.bryg. Marek Geisler, nakreślając kierunki działań KM PSP Poznań na drugą połowę roku. 
 
Opracowanie i foto: mł.kpt. Emilia Kuczkowska 
Kategoria: