Na początku było dwunastu…

W średniowiecznym Poznaniu miały miejsce niezwykle dramatyczne pożary. Niektóre z nich niszczyły całe dzielnice. Wynikało to z ówczesnej, drewnianej zabudowy naszego miasta. Poznaniacy wyciągali wnioski i podejmowali działania mające na celu ochronę siebie i swojego dobytku przed niszczącym żywiołem ognia.

Zaczęto wprowadzać rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pożarowe budynków. Podjęto także działania dotyczące ostrzegania i walki z pożarami. Pożary wymuszały na władzach i mieszkańcach odpowiedniej organizacji i przygotowania do walki z żywiołem.
W 1544 roku uchwalono regulamin obrony przeciwpożarowej oparty na organizacji cechowej ( 1 ).
Każdemu z cechów przydzielono poszczególne dzielnice miasta. Pierwsze podstawowe wyposażenie strażaka stanowiły drabina, bosak i wiadro z wodą. Ówczesne pożary były żywiołami dla nas niewyobrażalnymi i aby przedstawić realia i klimat tamtych czasów prezentuję skutki ostatniego z wielkich pożarów Poznania z 1803 roku. Spłonęło wtedy 276 domów, a 7200 osób zostało bez dachu nad głową ( 1 ).
W 1842 r. utworzono Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe w Poznaniu, którego celem było ratowanie zagrożonego życia i mienia podczas pożaru i powodzi ( 1 ).
Jak pisał Zygmunt Zaleski, cytuję „ była to pierwsza ochotnicza straż pożarna w Poznaniu ( a dodajmy- i na ziemiach polskich ), a była nią, jakkolwiek według programu w r. 1845 samem gaszeniem ognia nie zajmowała się” ( 1 ). Poznań gwałtownie się rozwijał i wymagał utworzenia zawodowej straży pożarnej.
10 grudnia 1877 roku utworzono Zawodową Straż Pożarną w Poznaniu, gdzie DWUNASTU zawodowych strażaków zaczęło pełnić służbę „ Bogu na chwałę bliźniemu na ratunek”.
I tak rozpoczęła swoją drogę w służbie bliźniemu Zawodowa Straż Pożarna w Poznaniu.

Podczas opracowania korzystałem z poniższej literatury.
1. Redakcja: dr Przemysław Matusik, kpt. Marek Rodowski, Małgorzata Jańczak, opracowanie graficzne Tadeusz Piskorski,” 120 lat Poznańskiej Straży Pożarnej" Wydawca: Ex-presss.c. Poznań, ul. Taczaka 24 na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Zamieszczone zdjęcie znajduje sie w w/w pozycji literaturowej.

Autor tekstu: st.bryg. Jerzy Ranecki

Data wydarzenia: 
wtorek, luty 19, 2013 - 13:15
Galeria: 
Kategoria: