Kolejny materiał o historii poznańskich strażaków pt. "Okres powojenny. Nowe wyzwania i zadania poznańskich strażaków".

Po wojnie poznańscy strażacy przystąpili do modernizacji i remontów strażnic. Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu został wtedy kpt. poż. Jan Teichert (1945-1946).

W marcu 1946 r. komendantem został kpt. poż. Władysław Pilawski. Chcę teraz przedstawić płk. poż. w st. spocz. Władysława Pilawskiego, niezwykłego człowieka i wybitnego strażaka, którego losy strażackie były i ciągle są związane z Poznaniem (1).
Cytuję tekst zamieszczony w wywiadzie („Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy” w: Przegląd Pożarniczy 12/2012) jaki przeprowadziła Pani Elżbieta Przyłuska z Panem Pułkownikiem Władysławem Pilawskim (2).
„płk poż. w st. spocz. Władysław Pilawski urodził się 1913 r. w Czarnkowie. Do ochotniczej straży pożarnej wstąpił w 1934 r. We wrześniu 1939 r. jako dowódca plutonu w 55. Pułku Piechoty Leszno, uczestniczył w wojnie obronnej przeciwko wojskom hitlerowskim. W czerwcu 1940 r. podjął pracę w Warszawskiej Straży Ogniowej, równocześnie rozpoczynając działalność konspiracyjną. W Strażackim Ruchu Oporu „Skała” pełnił obowiązki zastępcy komendanta na województwo lubelskie. Po zakończeniu II wojny światowej objął stanowisko komendanta Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W 1957 r. minister spraw wewnętrznych powołał go na stanowisko zastępcy komendanta głównego Straży Pożarnych. Funkcję tę pełnił przez 22 lata. Po przejściu na emeryturę w 1979 r. podjął pionierską pracę nad dokumentowaniem historii polskiego pożarnictwa. Opublikował 12 książek o tematyce historycznej, był członkiem Kapituły Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego” (2).
Jak wspomina w wywiadzie Pan Pułkownik, lata 50 były niezwykle trudne i dramatyczne. Ze służby zwolniono wielu doświadczonych pożarników. Po 1956 r. spora część usuniętych komendantów wróciła do straży. Słabe też było wyposażenie straży pożarnej. Podejmowano szereg działań mających na celu rozwój straży pożarnej (2).
Wielki zaszczyt spotkał poznańskich strażaków, ponieważ Pan płk poż. w st. spocz. Władysław Pilawski przyjął funkcję Przewodniczącego Komitetu Honorowego Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
W Oddziale IV przy ul. Bergera na Wildzie utworzono pierwszy powojenny ośrodek szkolenia pożarniczego (1947 r.). W 1951 r. wybudowano nową strażnicę przy ul. Czechosłowackiej 27, a obiekty przy ul. Bergera zostały przekazane Szkole Inżynierskiej (1).
Na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 1950 r. dotychczasowa Zawodowa Straż Pożarna w Poznaniu została przekształcona w Miejską Komendę Straży Pożarnych w Poznaniu. Była wtedy podporządkowana Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, a pod względem merytorycznym nadrzędnym Komendom Straży Pożarnych (1).

Autor: st. bryg. Jerzy Ranecki zastępca komendanta miejskiego PSP w Poznaniu

Literatura:
1. Andrzej Zarzycki „Poznań. Dzieje walki z pożarami 1253 – 2008”. Wydanie jubileuszowe Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Wydawca: Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk s.j. 62-030 Luboń,
ul. Przemysłowa 13.
2. Wywiad Pani redaktor Elżbiety Przyłuskiej z Panem płk. poż. w st.spocz. Władysławem Pilawskim
„Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy „w : Przegląd Pożarniczy 12/2012.
3. Zdjęcia: Archiwum Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.

Galeria: 
Kategoria: