Przewodnik historyczny Poznańskiej Straży Pożarnej - Poznańska Straż Pożarna dzisiaj. Podziękowania dla strażaków i pracowników cywilnych KM PSP Poznań.

Poznańska Straż Pożarna dzisiaj. Podziękowania dla strażaków i pracowników cywilnych KM PSP Poznań.

Od 2008 r. komendantem miejskim PSP jest st. bryg. dr inż. Witold Rewers. W związku z jubileuszem 135-lecia Poznańskiej Straży Pożarnej i otrzymaniem nowego sztandaru w ramach Ogólnopolskiego Dnia Strażaka ( 11 maj br. ) poprosiłem Pana Komendanta o krótką wypowiedź.

Cytuję

„Dzisiejsza Poznańska Straż Pożarna jest dobrze przygotowana do służenia mieszkańcom aglomeracji poznańskiej. Jest to zasługa wielu pokoleń poznańskich strażaków. Posiadamy wysokiej klasy pojazdy i sprzęt ratowniczy oraz jesteśmy odpowiednio wyszkoleni. Szczególną uwagę przykładamy do doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. O naszym działaniu świadczą codzienne akcje ratownicze. Będziemy sukcesywnie się rozwijać i dalej doskonalić”.

W działaniach straży pożarnej istotną rolę odgrywa proces zapobiegania pożarom i ochrony środowiska oraz edukacja społeczna. W naszej Komendzie zagadnienia te realizuje Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy. Działalność operacyjno-szkoleniową prowadzi Wydział Operacyjno-Szkoleniowy, który realizuje szereg zadań dotyczących szkolenia i doskonalenia zawodowego, współdziałania z OSP oraz zagadnień operacyjno-ratowniczych. W ramach tego Wydziału funkcjonuje Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP, które realizuje zadania, często bardzo trudne i złożone, związane z przyjmowaniem zgłoszeń o zagrożeniach, dysponowaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej i koordynowaniem działań podczas akcji ratowniczych oraz współdziałaniem z innymi służbami, inspekcjami, strażami oraz innymi instytucjami. Zadania dotyczące zapewnienia logistycznego funkcjonowania Komendy i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego naszej aglomeracji realizuje Wydział Kwatermistrzowski. Poza tym Wydział prowadzi także szereg zadań dotyczących modernizacji i przebudowy strażnicy na Grunwaldzie ( JRG2 ). Wydział Techniczny prowadzi działania dotyczące szeroko rozumianego transportu, w tym zapewnienia sprawności technicznej pojazdów pożarniczych i sprzętu ratowniczego. Zadania dotyczące kadr, archiwizacji i organizacji realizuje Wydział Kadr, Organizacji i Archiwizacji. Wydział Finansowy realizuje zadania dotyczące budżetu, a samodzielne stanowiska prowadzą zadania związane z łącznością i teleinformatyką, zagadnienia prawne oraz sprawy BHS. Poza tym Wydziały oraz samodzielne stanowiska uczestniczą w szeregu działań związanych z akcjami edukacyjnymi i promocyjnymi. Szczególne zadania – akcje ratownicze – prowadzą, nieraz z narażeniem życia i zdrowia, strażacy JRG. Podczas działań ratowniczych strażacy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych współdziałają z jednostkami OSP, za co kierujemy serdeczne podziękowania.

11 maj 2013 r. to szczególna i wyjątkowa dla nas data. W tym dniu w Poznaniu odbyły się Ogólnopolskie Obchody Dnia Strażaka. W ramach tej uroczystości obchodziliśmy 135-lecie Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz otrzymaliśmy sztandar. To dla nas wielkie wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie.

Podziękowania dla strażaków i pracowników cywilnych KM PSP Poznań za ich służbę i pracę, za poświęcenie i zaangażowanie, za odwagę i ofiarność, za to, że zawsze są w gotowości, aby służyć innym.

Niech historia poznańskich strażaków będzie świadectwem ich ofiarności i poświęcenia w służeniu swoim mieszkańcom. Niech także będzie przykładem do naśladowania i kształtowania postaw ratowniczych. Służenie aglomeracji poznańskiej, Wielkopolsce i Polsce to wielki zaszczyt, ale także i wielki obowiązek. Otrzymując nowy sztandar czujemy się wyróżnieni i jednocześnie zobowiązani do wzorowego wykonywania obowiązków, do bycia „ Zawsze Na Posterunku”.
A gdy zajdzie taka potrzeba to będziemy chronić ludzi z narażeniem własnego życia i zdrowia.

11 maja 2013r. odbyły się w Poznaniu Ogólnopolskie Obchody Dnia Strażaka. W ramach tych obchodów Komenda Miejska PSP w Poznaniu obchodziła 135 – lecie istnienia Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Tego dnia odbyło się także nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu, ufundowany przez Komitet Organizacyjny Ufundowania Sztandaru. Sztandar odebrał Komendant Miejski PSP w Poznaniu st.bryg. dr inż. Witold Rewers.

Autor:
st. bryg. Jerzy Ranecki, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Foto: mł. bryg. Sławomir Brandt KW PSP Poznań

Galeria: 
Kategoria: