"Bezpieczne lodowiska"

W związki ze zwiększoną liczbą interwencji związanych ze zdarzeniami na zamarzniętych akwenach oraz zbliżającym się okresem ferii zimowych strażacy przystąpili do akcji „Bezpieczne lodowiska".

Strażacy pomagają zorganizować bezpieczne miejsce zimowych zabaw na lodzie.
Aby zorganizować lodowisko przy współpracy strażaków należy wcześniej przygotować teren pod wylanie lodowiska:
- usunąć kamienie, szkła i inne zanieczyszczenia,
- zabezpieczyć teren, tak aby woda się nie wylewała się poza obwałowanie.
Następnie należy przesłać faxem (nr tel. 61 22 20 315) lub mailem na adres internetowy strazpozarna@kmpsp.poznan.pl pisemną prośbę do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (wg załączonego wzoru).
Szczegóły dotyczące wylania lodowiska będziemy ustalać z osobą podaną w piśmie.