Zmarł nasz Kolega ś+p. st. kpt. Robert Stachowiak

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że w dniu 2 lutego br. przegrał walkę z chorobą i zmarł nasz Kolega ś+p. st. kpt. Robert Stachowiak Dowódca Zmiany w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 w Poznaniu.

Rodzinie oraz najbliższym składamy wyrazy współczucia.

Komenda Miejska PSP w Poznaniu informuje, że Msza Święta zostanie odprawiona w dniu 8 lutego 2014 r. o godz. 10:00 (sobota) w Kościele pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Poznaniu, a ceremonia pogrzebowa o godz. 11:45 na cmentarzu parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Poznaniu przy ul. Jasna Rola.

ś+p. st.kpt. Robert Stachowiak – urodził się 10 kwietnia 1975 roku w Poznaniu.
Mąż ukochanej Katarzyny, syn Tadeusza i Reginy. Miał dwójkę rodzeństwa: siostrę Joannę, brata Łukasza. Osierocił dwie córki: Wiktorię i Maję.
s+p. st.kpt.Robert Stachowiak ścieżkę edukacyjną rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 41 w Poznaniu, a następnie kontynuował ją w Technikum Samochodowym.
ś+p. st.kpt. Robert Stachowiak przeszedł przez wszystkie szczeble kariery pożarniczej.
Swój 16 letni staż służby rozpoczął w 1997 roku w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Po jej ukończeniu kontynuował służbę w Komendzie Miejskiej PSP
w Poznaniu jako dowódca zastępu w JRG nr 5.W dniu 1 listopada 2002r. został przeniesiony do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu do Wydziału Operacyjnego gdzie zajmował stanowiska: młodszego inspektora, inspektora, st.specjalisty. Z pasją realizował zagadnienia związane z propagowaniem sportu i rekreacji wśród strażaków PSP i druhów OSP z terenu województwa, współorganizując szereg imprez i zawodów sportowo-pożarniczych..
Od 29 stycznia 2007r. mianowany na stanowisko starszego wykładowcy w nowoutworzonym Ośrodku Szkolenia KW. Od 20 listopada 2007r. powierzono mu zadania zastępcy naczelnika w Wydziale Organizacji i Nadzoru KW PSP a z dniem 1 lutego 2008r. zadania te powierzono mu na stałe.1 marca 2009r. został przeniesiony do służby w Komendzie Miejskiej PSP
w Poznaniu na stanowisko Dowódcy zmiany w JRG nr 7.
ś+p. st.kpt. Robert Stachowiak był funkcjonariuszem o dużym doświadczeniu zawodowym, stale podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe. Łącząc naukę ze służbą, w 2004 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalności nauczycielskiej – uzyskując tytuł magistra.
Od 2006 roku kontynuował zaoczne studia doktoranckie na tej samej uczelni.
W 2007 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Otrzymane odznaczenia:
- Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
- za swoją wzorową postawę i zaangażowanie wkładane w realizację zadań służbowych był wielokrotnie nagradzany przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Jako dowódca akcji ratowniczo – gaśniczych niejednokrotnie bezpośrednio przyczyniał się do skutecznej likwidacji zagrożeń na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego.
ś+p. st.kpt. Robert Stachowiak stał na straży bezpieczeństwa przez cały tok swojej służby, poświęcając często swój czas wolny. Służył przede wszystkim drugiemu człowiekowi, kierując się empatią i oddaniem. W służbie starał się być zawsze sprawiedliwym dowódcą. Zawsze optymistycznie spoglądającym na świat, optymizmem tym starał się zarażać innych. Wśród podwładnych wzbudzał szacunek i respekt, budował wokół siebie pozytywną aurę. Dowodząc zmianą służbową charakteryzował się pewnością siebie, ale też ciągle doskonalił się wymagając od siebie coraz więcej. Był dowódcą, ale także dobrym kolegą zarówno w służbie jak i poza nią. Miał wśród strażaków mnóstwo przyjaciół, na których zawsze mógł liczyć….
ś+p. st.kpt. Robert Stachowiak zmarł po długotrwałej chorobie w dniu 2 lutego 2014 roku, pozostawiając w smutku rodzinę, przyjaciół, znajomych. Miał 38 lat.

Cześć Jego pamięci!