JRG Nr 7 Projekt edukacyjny pn. „BEZPIECZNE MIESZKANIE”

Informujemy, że z inicjatywy strażaków z ratajskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w ramach realizowanej prewencji społecznej opracowany został plakat dotyczący profilaktyki pożarowej. Specjalnie zaprojektowany plakat skierowany jest do wszystkich mieszkańców z sektora chronionego JRG i ma na celu m. in. zwiększenie świadomości społecznej w zakresie niebezpieczeństw jakie mogą zdarzyć się w naszym otoczeniu oraz nabycie podstawowych umiejętności prawidłowego postępowania i prawidłowego reagowania na zagrożenia pożarowe jakie wystąpić mogą w codziennym życiu.
Plakat ten zawiera zagadnienia dotyczące podstawowych zasad postępowania podczas pożaru. Opisano m. in. sposoby alarmowania domowników i innych mieszkańców budynku o zagrożeniu, sposoby zgłaszania zdarzenia do straży pożarnej, zasady bezpiecznego gaszenia pożarów o małej powierzchni, zasady prawidłowej ewakuacji z miejsca objętego pożarem, zasady postępowania w sytuacji kiedy nie jest możliwe opuszczenie palącego się mieszkania, zasady poruszania się w zadymieniu i wiele innych ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa praktycznych informacji.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Radzie Osiedla Chartowo, która wsparła finansowo tej projekt i dzięki niej udało się wydrukować taką ilość plakatów, która pozwoli dotrzeć z niezbędnymi informacjami dot. bezpieczeństwa do wszystkich mieszkańców poznańskich Rataj.
Już w najbliższym czasie dzięki zaangażowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” plakaty te rozwieszone zostaną na wszystkich klatkach schodowych ratajskich osiedli mieszkaniowych.
Pragnę przypomnieć, że jest to już druga tego typu inicjatywa ratajskiej JRG. Wcześniej, bo w czerwcu br. przygotowano ulotkę edukacyjną pod nazwą „Bezpieczne Wakacje”, która wydrukowana została w 5 tysiącach egzemplarzy. Ulotka na zakończenie roku szkolnego trafiła do dzieci i młodzieży wszystkich pobliskich szkół i przedszkoli oraz osiedlowych domów kultury.

Opracował:
st. kpt. Jacek Orlikowski
Zastępca Dowódcy JRG Nr 7

Data wydarzenia: 
sobota, Sierpień 30, 2014 - 23:00
Galeria: