30 lat słuzby/pracy mł.kpt. Dariusza Jezierskiego

W dniu 24 października 2014r. Komendant Miejski st.bryg. Witold Rewers wręczył mł.kpt. Dariuszowi Jezierskiemu – Dowódcy JRG nr 4 - nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy/służby.
mł.kpt. Dariusz Jezierski pełni służbę w szeregach poznańskich strażaków od 25.10.1984r. Absolwent Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu(1986r.)r. Będąc instruktorem w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego Poznań – Krzesiny wyszkolił wiele pokoleń ratowników. Posiada szczególne predyspozycje i umiejętności w zakresie przekazywania posiadanej wiedzy. Jego zdolność w zakresie pogłębiania własnej wiedzy przekłada się na inicjowanie i współtworzenie nowych gałęzi działalności PSP. Uczestniczył w tworzeniu jednego z pierwszych w Polsce oddziałów ratownictwa chemiczno – ekologicznego. W 1992 roku będąc zastępcą dowódcy JRG, współorganizował działalność nowopowstającej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Luboniu. Od 1999r. współtworzył specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo – Ratowniczą przy JRG-4 w Poznaniu. Będąc członkiem grupy poszukiwawczej nabył szereg specjalistycznych uprawnień. Wielokrotnie był członkiem polskiej Grupy Ratowniczej delegowanej za granicę do udziału w międzynarodowych ćwiczeniach. Obecnie pełni funkcję Dowódcy GPR, której działalności poświęca bardzo dużo energii i pracy uczestnicząc z nią w szkoleniach i ćwiczeniach. Od 1 kwietnia 2009r. Dowódca JRG 4. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, m.in. w 2012 r ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu w zakresie bezpieczeństwa narodowego. W 2014r. ukończył studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w SGSP. Posiadane przez niego kompetencje, wiedza i bogate doświadczenie zdobyte w służbie stawiają go wśród najlepszych dowódców w poznańskich szeregach.

Galeria: 
Kategoria: