Mgłowe urządzenia gaśnicze - szkolenie.

Dnia 12.05.2015 r. w JRG 6 tut. Komendy odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy BRESS Sp. Z o.o. Michał Konieczny Z-ca dyrektora ds. handlowych w skrócie przedstawił w czym specjalizuje się firma BRESS, min. w wykonywaniu:
instalacji teleinformatycznych – okablowanie strukturalne,
systemów sygnalizacji włamania i napadu wraz z systemem kontroli dostępu,
systemów sygnalizacji pożaru SAP,
systemy gaszenia gazem oraz mgłą wodną,
instalacji telewizji przemysłowej CCTV,
instalacji rozprowadzenia dźwięku (nagłośnienia), w tym DSO,
instalacji elektrycznych.
Głównym tematem spotkania było zastosowanie w praktyce MUG czyli Mgłowych Urządzeń Gaśniczych. Dalsza część spotkania odbyła się na placu JRG 6 gdzie zaprezentowano nam skuteczność niskociśnieniowej głowicy do wytwarzania mgły średniej.
Sporządziła zmiana I JRG 6

Galeria: