JRG 7 - ulotka prewencyjna "Bezpieczne Ferie"

W grudniu 2015 roku w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 7 w Poznaniu trwały prace związane z przygotowaniem nowej ulotki prewencyjnej pn. „Bezpieczne ferie zimowe”.
Dzięki wsparciu finansowemu Rady Osiedla Chartowo opracowaną ulotkę wydrukowano w ilości 5000 egzemplarzy.
W dniu 11 stycznia 2016 roku strażacy z ratajskiej JRG rozwieźli powyższe materiały edukacyjne do dzieci i młodzieży z wszystkich szkół własnego sektora chronionego (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie).
Jest to już trzecia ulotka prewencyjna jaką opracowano i wydano z inicjatywy strażaków JRG Nr 7. Wcześniej ukazały się ulotki pt. "Bezpieczne wakacje" (5000 egzemplarzy + dodruk kolejnych 5000) i "Bezpieczny dom" (5000 szt.).

Opracował:
st. kpt. Jacek Orlikowski

Data wydarzenia: 
czwartek, Styczeń 14, 2016 - 11:30
Galeria: