Dzień Strażaka

W dniu 06 maja 2016 roku w staropolskiej gospodzie "Młyńskie Koło"
przy ul. Browarnej w Poznaniu miało miejsce spotkanie ze strażakami-emerytami - członkami Koła Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP z okazji Dnia Strażaka.

Wszystkich zaproszonych gości powitał Prezes Koła Nr 1 ZEiRP RP Kazimierz Kucierski
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:
- nadgryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński – były Komendant Wojewódzki PSP,
- bryg. Wiesław Pokorski – przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
- mł. bryg. Maciej Brzeziński - przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
- st. bryg. Witold Rewers – Komendant Miejski PSP w Poznaniu,
- st. bryg. w st. spocz. Lech Janiak były Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,
- Marian Puziak - Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP.
W trakcie spotkania odbyło się uroczyste odznaczenie medalem "Zasłużony dla ZEiRP RP" nadym przez Zarząd Główny ZEiRP RP. Odznaczenie zostało przekazane w uznaniu prowadzonych działań na rzecz naszego Związku, a w szczególności naszego Koła następującym strażakom emerytom:
- płk. poż. w st. spocz. Mieczysław Pacanowski,
- st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Wiśniewski,
- st. asp. w st. spocz. Renata Zajączkowska,
- st. ogn. w st. spocz. Lech Ptak,
- st. ogn. w st. spocz. Eugeniusz Fedoruk.
Odznaczenia dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Marian Puziak oraz Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński.
Po części oficjalnej wszyscy strażaccy emeryci zasiedli do wspólnego obiadu, podczas którego wspomnień dotyczących służby nie było końca.

Za Zarząd:
Kazimierz Kucierski

Galeria: 
Kategoria: