JRG 7 - Ostatnia zmiana służby kpt. Dariusza Jezierskiego

Dnia 30 czerwca 2016 roku o godzinie 8:00 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 miała miejsce ostatnia zmiana służby Dowódcy Jednostki kpt. Dariusza Jezierskiego, w której uczestniczył Komendant Miejski PSP w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak. Kpt. Jezierski po 32 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej przeszedł na zasłużone zaopatrzenie emerytalne.
O godzinie 13:00 odbyło się uroczyste pożegnanie, na które przybyli między innymi Wielkopolski Komendant Wojewódzki st. kpt. Andrzej Bartkowiak wraz z Zastępcą - st. bryg. Jerzym Raneckim. Po przemówieniach oraz podziękowaniach wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek.
Kpt. Dariusz Jezierski swoją służbę rozpoczął w 1984 roku w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu Szkoły podjął służbę w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego - Krzesiny w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych Poznań - Nowe Miasto.
Od 1992 roku pełnił funkcję Zastępcy Dowódcy w JRG 7 w Luboniu, a od 1997 objął stanowisko Zastępcy Dowódcy w JRG 2 w Poznaniu. Najdłuższy okres służby - 16 lat, to rola Zastępcy Dowódcy, a następnie Dowódcy Jednostki JRG 4 w Poznaniu. Ostatnie dwa lata służby kpt. Jezierski spędził w JRG 7, gdzie obejmował stanowisko Dowódcy Jednostki oraz Dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego.
Na zasłużonej emeryturze życzymy wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń na "nowej drodze życia".

Galeria: