Pokaz sprzętu firmy MLABS

Dnia 24.08.2016 na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Poznaniu odbyły się pokazy firmy MLABS będące wynikiem organizacji projektu „ Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania”. Testowany system ma w przyszłości monitorować pracę wielu pomp podczas dużych zdarzeń np. powodzi czy pożarów. W pokazie brali udział funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz JRG-1.

Galeria: