Uroczystości pogrzebowe ś+p. ogn. Piotra Lewandowskiego

To był smutny dzień dla poznańskiej straży pożarnej. W piątek, 18 listopada br. pożegnaliśmy tragicznie zmarłego strażaka ś+p. ogn. Piotra LEWANDOWSKIEGO. Zmarł w wieku 34 lat. Uroczystości rozpoczęto o godz. 13:00 Mszą św. koncelebrowaną przez ks. Ryszarda Strugałę wraz z kapelanem Wielkopolskich Strażaków ks. Rafałem Czerniejewskim. Po zakończonej Mszy św. i modlitwie w kaplicy Kompania Honorowa Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu wraz z wartą honorową, którą pełnili strażacy-koledzy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 z Poznania wyprowadziła trumnę z kościoła. W kondukcie żałobnym na miejsce spoczynku towarzyszyła mu najbliższa rodzina, liczne delegacje strażaków, krewnych i znajomych, którzy przyszli go pożegnać. Wszyscy w smutku maszerowali w kondukcie żałobnym. W imieniu wszystkich strażaków wyrazy szczerego i głębokiego współczucia złożył mł. bryg. Jacek Michalak – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. ś+p. ogn. Piotra Lewandowskiego żegnała Żona Klaudyna , Rodzina, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzej Bartkowiak wraz z pełniącym obowiązki zastępcy Komendanta Wojewódzkiego mł. bryg. Dariuszem Matczakiem, Komendant Miejski PSP w Poznaniu mł. bryg. Jacek Michalak wraz z zastępcami : bryg. Wojciechem Mazurem i mł. bryg. Jarosławem Zamelczykiem, delegacja Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu na czele z zastępcą Komendanta Szkoły bryg. Dariuszem Markiewiczem, mł. bryg. Ireneusz Pers wieloletni funkcjonariusz JRG 2 w Poznaniu, a obecnie Komendant Powiatowy PSP w Szamotułach, delegacje strażaków JRG 2 oraz pozostałych JRG z terenu miasta i powiatu poznańskiego, ponadto delegacje Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu oraz emeryci i renciści pożarnictwa, przyjaciele, znajomi i sąsiedzi.

W tak smutnej dla nas chwili żegna Ciebie cała brać strażacka.
Spoczywaj w spokoju, a pamięć o Tobie na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Cześć Twojej Pamięci

Koleżanki i koledzy z Poznańskiej Straży Pożarnej

Opracowanie:
Tekst: bryg. Edyta Kalak-Filipiak
Foto: kpt. A.Szyda

Galeria: