Szkolenie OSP

W dniu 11.02.2017 roku strażacy z JRG 8 przeprowadzili szkolenie przygotowujące do egzaminu podstawowego druhów z OSP. Zajęcia miały charakter teoretyczny i praktyczny. Przeszkolono 19 osób z OSP:
- Murowana Goślina,
- Mściszewo,
- Długa Goślina,
- Łopuchowo,
- Boduszewo
- Białężyn
- Rakownia,
- Uchorowo,

Szkolenie obejmowało zagadnienia takie jak:
- podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
- służba wewnętrzna,
- armatura wodno– pianowa,
- taktyka działań ratowniczych,
- taktyka działań gaśniczych,
- środki gaśnicze,
- prowadzenie łączności i alarmowanie.

Podsumowania szkolenia dokonał osobiście dowódca zmiany- mł. kpt. mgr inż. Radosław Hurnik.

Uczestników szkolenia zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy z dziedziny pożarniczej.

Galeria: