JRG 7 Ratownictwo wodno - lodowe na akwenach

Od dnia 14.02. do 16.02.2017 roku trwa cykl szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego i lodowego. Doskonalenie zawodowe prowadzą specjaliści w ratownictwie wodno – nurkowym z SGRW-N JRG Nr 1 Poznań. Rejony chronione JRG Nr 1 oraz JRG Nr 7 są w ścisłym sąsiedztwie, z tego tytułu pierwszy etap instruktażu polega na dopracowaniu zasad współdziałania między jednostkami. Standaryzacji podlegają między innymi gesty wykorzystywane nad wodą oraz zasady użytkowania sprzętu ratowniczego.
Mając na uwadze porę roku, drugi etap dzisiejszych zajęć dotyczył ratowania ludzi na zamarzniętych akwenach. Strażacy z poznańskiej „Jedynki” przedstawili swój sprzęt wykorzystywany w działaniach, a także omówili zasady działań wypracowane podczas żmudnych ćwiczeń praktycznych. Na koniec zostały odświeżone najważniejsze zasady BHP dot. działań z zakresu ratownictwa wodno - lodowego.

Zdjęcia: mł. ogn. Piotr Czubiński
Opracowanie: mł. asp. Mariusz Firlej

Data wydarzenia: 
wtorek, luty 14, 2017 - 11:15
Galeria: