Bezpieczne Życie Seniorów

W dniu 16.02.2017 strażacy z JRG-1 we współpracy z Policją oraz Strażą Miejską odbyli kolejne spotkanie z seniorami realizowane w ramach programu „ Bezpieczne Życie Seniorów”. Głównym organizatorem akcji jest Zespół Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań -Stare Miasto, a spotkanie odbyło się tym razem w Dziennym Domu Opieki Społecznej w Poznaniu przy ul. Wielkiej 1. Podczas wizyty funkcjonariusze przybliżyli seniorom tematykę bezpieczeństwa publicznego oraz prewencji przeciwpożarowej. Przedstawiciel JRG omówił szczegółowo zagadnienia zagrożeń związanych z tlenkiem węgla oraz okresem grzewczym, a także rolę i zastosowanie czujek CO. Poruszono też kwestię profilaktyki przeciwpożarowej oraz tego jak należy się zachować, gdy zauważymy pożar. Uczestnicy zostali też pouczeni o właściwej konserwacji urządzeń ogrzewczych i potrzebie dokonywania przeglądów przewodów kominowych. Na koniec spotkania słuchacze zadawali pytania, na które odpowiadali funkcjonariusze.

Data wydarzenia: 
czwartek, luty 16, 2017 - 11:30
Galeria: