PK- Informacja o naborze na stanowisko cywilne w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym

Informacje nt.naboru można uzyskać pod adresem - ogłoszenie
Szczegółowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
mł.bryg. Michał Szymaniak tel. (61) 22-20-330

Kategoria: