Zaproszenie do składania oferty cenowej na kompleksowy nadzór inwestorski.

Zaproszenie do składania oferty cenowej na kompleksowy nadzór inwestorski.

W związku z licznymi zapytaniami informujemy że:
Przedmiotowe zaproszenie do składania oferty cenowej dotyczy pierwszego etapu realizacji budowy JRG-4 na szacunkową kwotę 7,2 mln zł.
Zakres Prac tego Etapu uszczegóławia dokument "Zakres Prac ETAP I.pdf", który był również zamieszczony w Załącznik nr 1 – folder pod nazwą „SIWZ”.

Poniżej załączniki do pobrania:
Formularz ofertowy i wykaz osób
SIWZ
Zaproszenie do składania ofert cenowych
Załącznik nr 1 - folder
Umowa - PROJEKT
Zakres prac etap I - WAŻNE !!!