Kurs ratownictwa technicznego dla OSP

W dniach 19 - 21 maja 2017 roku na terenie JRG Nr 8 w Bolechowie odbył się kurs z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Murowana Goślina.

Program zajęć obejmował takie zagadnienia jak:
• budowa pojazdów samochodowych,
• hydrauliczne urządzenia ratownicze,
• organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach,
• metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych a także autobusów,
• postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych,
• postępowanie w czasie akcji z wystąpieniem substancji niebezpiecznej.
Po zapoznaniu druhów z podstawami, przystąpiono do zajęć praktycznych. Druhowie podzieleni na zastępy musieli poradzić sobie podczas symulowanej akcji ratowniczej z udziałem samochodów osobowych.
Zajęcia prowadzone były przez strażaków z JRG Nr 8 oraz wydziału Operacyjno – Szkoleniowego.
Kurs ukończyło 18 druhów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia potwierdzające pomyślne ukończenie kursu.
Wszystkim osobom zarówno z ramienia OSP jak i PSP serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc w organizacji szkolenia.

Opracowanie:
kpt. Michał Kucierski
Wydział Operacyjno - Szkoleniowy

Galeria: 
Kategoria: