Alarm pożarowy w Jednostce Wojskowej.

O godzinie 10.00 dnia dzisiejszego, w Jednostce Wojskowej 3950, w kompleksie nr 7887 (Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi) w Babkach wchodzącej w skład 31 batalionu Radiotechnicznego, został przeprowadzony ćwiczebny alarm pożarowy. Według założenia w jednym z budynków techniki łączności wybuchł pożar, w wyniku którego nastąpiło zapalenie się wyposażenia pomieszczenia. Pożar rozprzestrzenił się szybko, powodując duże zadymienie i zagrażając personelowi kompleksu. Służba dyżurna obiektu i osoby funkcyjne przeprowadziły ewakuację pracowników do strefy bezpiecznej - ewakuowano 40 osób. Rota ratownicza z PSP przystąpiła do działań ratowniczo-gaśniczych, podczas przeszukiwania pomieszczeń natrafiono na osobę poparzoną, którą ewakuowano do strefy bezpiecznej, gdzie w przygotowanym punkcie medycznym przejęta została przez ratowników medycznych z PSP. Następnie poszkodowanemu udzielono Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Ćwiczenia miały na celu zgranie działań służby dyżurnej, personelu i jednostek Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności:
- sprawdzenie umiejętności postępowania osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację akcji gaśniczo-ewakuacyjnej;
- doskonalenie działań służb dyżurnych; grupy awaryjno-ratunkowej w wykonywaniu zadań przewidzianych dla nich w planie ochrony przeciwpożarowej;
- sprawdzenie gotowości bojowej sił i środków straży pożarnych przewidzianych do udziału w akcji gaszenia pożaru w jednostce;
-doskonalenie kadry i pracowników wojska w umiejętności postępowania na wypadek pożaru.
Po zakończonych ćwiczeniach przeprowadzone zostało omówienie działań, podczas których strażaków spotkała słodka niespodzianka.

W ćwiczeniach brały udział zastępy GCBARt 5/35, SLRt, nad prawidłowym przebiegiem czuwał st. kpt Kamil Witoszko, z-ca d-cy JRG-9.
Zdjęcia:
st. kpt Kamil Witoszko.
Opracowanie:
mł. ogn. Adrian Jankiewicz, zmiana 3, JRG-9.

Data wydarzenia: 
środa, Maj 24, 2017 - 10:00
Galeria: