Konferencja z zakresu ochrony i zagrożeń środowiska

W dniach 25 i 26 maja 2017 roku na terenie Ośrodka Szkoleniowego
w Żerkowie odbyło się szkolenie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu, policjantów Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu oraz strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Organizatorem całego przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
Głównym celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami, którzy niejednokrotnie w trakcie swojej pracy mają do czynienia z podejmowaniem czynności na rzecz ochrony przyrody. Przedstawiciele służb przeprowadzili wykłady dotyczące prawnych aspektów ochrony środowiska, postępowania w przypadkach wystąpienia zagrożeń środowiska oraz współdziałania służb i inspekcji przy zwalczaniu chorób zakaźnych.
W trakcie szkolenia uczestnicy mieli także okazję wysłuchać wykładów o gospodarce odpadami, usuwaniu drzew i krzewów po nowelizacji przepisów prawa, ochrony powietrza oraz działaniach ratowniczych podczas powodzi.

Opracowanie:
kpt. Michał Kucierski
Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Galeria: 
Kategoria: