JRG 7 Dzień Bezpieczeństwa

W dniu 29 maja 2017 roku, w ramach współpracy z lokalnymi organizacjami oraz przedsiębiorstwami z obszaru chronionego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7, przeprowadzono akcję edukacyjno-informacyjną pt. "Dzień Bezpieczeństwa". Przedsięwzięcie odbyło się na terenie JRG 7 i miało na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu działań przeciwpożarowych, które na pewno będą przydatne w przypadku wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy ale i poza nim.
Część teoretyczną, w której omówiono zasady prawidłowej ewakuacji oraz obowiązki pracodawcy i pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeprowadził Dowódca JRG Nr 7 st. kpt. Jacek Orlikowski.
Część praktyczną zorganizowano na bazie czterech stanowisk edukacyjnych. W pierwszym, symulowany pożar, zaproszeni goście mogli spróbować swoich sił w gaszeniu ognia przy pomocy gaśnic proszkowych i śniegowych oraz koca gaśniczego. Udzielony instruktaż obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego w stosunku do konkretnych grup pożarów okazał się bardzo przydatny i wywołał duże zainteresowanie.
Drugi punkt edukacyjny miał na celu przedstawić warunki pożarowe, z jakimi spotykają się ludzie podczas pożarów wewnętrznych. W zadymionym pomieszczeniu zaprezentowano metody ewakuacji osób poszkodowanych, zasady poruszania się w zadymionej atmosferze oraz elementy techniki ratowniczej. Zwrócono tu też uwagę na używane przez strażaków aparaty ochrony dróg oddechowych oraz inne narzędzia przydatne w tego typu działaniach, np. kamera termowizyjna czy sygnalizator bezruchu.
Trzecie stanowisko zaznajamiało z budową różnych rodzajów gaśnic oraz zasadami ich obsługi. Omówiono również rolę hydrantów wewnętrznych oraz ich prawidłowe użycie.
Na czwartym stanowisku można było zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem ratownictwa technicznego, w który wyposażona jest Państwowa Straż Pożarna. Poprzez prezentację samochodu SCRt i szczegółowe przedstawienie jego wyposażenia omówiono sposoby postępowania podczas zdarzeniach w transporcie drogowym i szynowym.
Uczestnicy spotkania - 27 osób, wyraziło zadowolenie z możliwości wzięcia udziału w takiej akcji, uznając spotkanie za bardzo efektywne, a nabyta wiedza praktyczna dotycząca podstaw gaśniczych z pewnością przyda się każdemu, nie tylko w czasie pracy...

Opracowanie i foto:
st. kpt. Jacek Orlikowski

Data wydarzenia: 
poniedziałek, Maj 29, 2017 - 11:15
Galeria: