Szkolenie doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego.

W dniu 6-8 czerwca 2017 roku kierujący pracami podwodnymi /kwalifikacje do prowadzenia szkoleń doskonalących/ z JRG 1 przeprowadzili szkolenie doskonalące z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym wg „Programu szkolenia …” zatwierdzonego przez KG PSP dla strażaków z terenu woj. wielkopolskiego. Szkolenie zostało podzielone na dwa etapy pierwszy dzień:
- zajęcia teoretyczne w zakresie organizacji ratownictwa wodnego w KSRG,
- sprzęt i bezpieczeństwo działań,
- taktyka i technika prowadzenia akcji ratowniczych,
- zasady współpracy z SGRW-N,
dzień drugi trzeci:
- techniki ratownicze na akwenach,
- techniki pływania i manewrowania jednostkami pływającymi,
- taktyka i technika prowadzenia działań ratowniczych na rzekach.
Zajęcia realizowane były przede wszystkim w oparciu o praktyczne wykorzystanie sprzętu i umiejętności ratowników z naciskiem na bezpieczeństwo podczas wykonywania czynności ratowniczych. Zdobyta wiedza z pewnością zostanie wykorzystana podczas rzeczywistych działań ratowniczych na wodzie.

Data wydarzenia: 
piątek, Czerwiec 9, 2017 - 13:45
Galeria: