JRG 7 - Kolejne przedszkolaki w ratajskiej jednostce

Dnia 13 czerwca 2017 roku Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 7 odwiedziły dwie grupy przedszkolaków z obszaru chronionego naszej jednostki wraz z opiekunami i rodzicami. W trakcie wizyty omówiono zagadnienia związane z profilaktyką pożarową - postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego jak i nad wodą oraz numery alarmowe do służb ratowniczych. Przedstawiono jak wygląda dzień z życia strażaka, jakie wymagania trzeba spełnić, aby nim zostać, a także przybliżono zasady pełnienia służby w podziale bojowym. Strażacy zaprezentowali dzieciom samochody oraz sprzęt będące na wyposażeniu Jednostki, zwracając szczególną uwagę na sprzęt należący do Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego. Każdy chętny mógł także sprawdzić się w roli prądownika podając prąd wody z linii gaśniczej. Na zakończenie padło wiele pytań od zainteresowanych dzieci, na które strażacy starali się wyczerpująco odpowiedzieć.

Opracował: sekc. M. Krajnik

Galeria: