Dni Otwartych Strażnic

Jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, również 2 lipca w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 odbyły się „Dni Otwartych Strażnic. ”. W trakcie spotkania zwiedzający mieli okazję podziwiać zabytkowy budynek strażnicy ,a przed wszystkim sprzęt i pojazdy służące do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych . Stworzone zostały ścieżki edukacyjne które pozwoliły zaprezentować posiadany sprzęt oraz zapoznać zwiedzających z zakresem działań ratowniczych jakie są prowadzone przez ratowników PSP. Stanowiska te zbudowane zostały w oparciu o następujące zagadnienia :
Pożar - przy użyciu wytwornicy dymu zadymiono pomieszczenie pozorujące pożar, głównym zadaniem było odnalezienie osoby poszkodowanej, dodatkowo ugaszenie pozorowanego pożaru z zastosowaniem linii gaśniczej
Zawalenie się konstrukcji – zaprezentowanie zestawów hydraulicznych i pneumatycznych, ćwiczenie to pozwoliło poznać zwiedzającym budowę oraz zasadę działania sprzętu
Pierwsza pomoc - pod okiem ratowników przybyli goście próbowali swoich sił podczas prowadzenia RKO oraz udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku zasłabnięcia.
Po zakończeniu pokazu dzieci i dorośli mogli przymierzyć ubranie strażackie typu Nomex a strażacy odpowiadali na pytania związane ze specyfiką pracy w strukturach Państwowej Straży Pożarnej.
Sporządził : asp. sztab. Grzelka Krzysztof

Galeria: