JRG 7 badania wydolnościowe ratajskich strażaków - cz. 2

Pod koniec czerwca br. w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 7 został przeprowadzony II etap badań specjalistycznych oceniających wydolność anaerobową ratajskich strażaków. Na początek przy wykorzystaniu nieinwazyjnej metody opartej na bioimpedancji elektrycznej określono komponenty składu ciała (analizator firmy Tanita). W dalszej kolejności pobrano krew w ilości ok. 30 µl i oznaczono poziom kwasu mlekowego strażaków będących w stanie spoczynku. Następnie na ergometrze rowerowym firmy Monark Ergomedic 828E przeprowadzono pięciominutową rozgrzewkę i próbę właściwą trwającą 30 sekund z obciążeniem obliczonym proporcjonalnie do wagi ciała. Ostatnią fazą badań było pobranie kolejnej kropli krwi, by oznaczyć mleczan powysiłkowy. Podkreślić należy, że do tego badania strażacy przystąpili w ubraniach specjalnych, butach specjalnych, rękawicach oraz hełmach. Dodatkowe obciążenie stanowił aparat powietrzny, by maksymalnie odnieść się do warunków rzeczywistych w jakich pracują strażacy. Celem badania była próba uzyskania odpowiedzi na pytanie jakiemu obciążeniu poddawany jest strażak w czasie akcji ratowniczej oraz jaki wpływ na jego wydolność ma praca w ubraniu specjalnym.
Nad całością badań czuwał dr Stanisław Wylegalski specjalista i autorytet w zakresie fizjologii wysiłku fizycznego i biochemii sportu oraz oczywiście Dowództwo naszej JRG. Uzyskane podczas badań wyniki, nawet bez dogłębnej analizy, wyraźnie pokazały znakomite przygotowanie fizyczne i atletyczne ratajskich strażaków.

Opracował:
sekc. Arkadiusz Szatkowski

Data wydarzenia: 
środa, Lipiec 5, 2017 - 11:15
Galeria: