Szkolenie liderów z zakresu ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym dla KM PSP w Poznaniu.

W dniach od 03 do 05.07.2017 r. kierujący pracami podwodnymi z JRG-1 przeprowadzili szkolenie z ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym dla liderów z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych miasta Poznania. Zajęcia odbyły się w oparciu o „Program szkolenia …” wydany przez KG PSP.
Podobne szkolenia realizowane są z wszystkich dziedzin ratownictwa, realizowanych przez Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i mają na celu przeszkolenie osób wiodących, tak aby później owi wyłonieni liderzy przekazywali zdobytą wiedzę na własnych zmianach służbowych.
Szkolenie rozpoczął dzień teoretyczny na którym przedstawiono podstawę programową, regulacje prawne, zagadnienia z zakresu taktyki i techniki, jak i zapoznano kursantów ze sprzętem stosowanym w ratownictwie wodnym.
Kolejne dwa dni poświęcono na zajęcia praktyczne na których ćwiczono techniki ratownicze stosowane na akwenach, doskonalono umiejętności posługiwania się sprzętem ratowniczym oraz manewrowanie jednostkami pływającymi. Ostatniego dnia zajęcia prowadzone były na rzece, gdzie wykonano również sprawdzian umiejętności zdobytych w ciągu kursu.
Szkolenie przede wszystkim miało na celu utrwalenie zasad bezpieczeństwa i prawidłowych technik ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu dostępnego na Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych.

Data wydarzenia: 
środa, Lipiec 5, 2017 - 15:30
Galeria: